GEOLOGISCH STREEKMUSEUM 
DE IJSSELVALLEI


toegang gratis

Algemene informatie:

Museum de IJsselvallei is een particulier museum. Het is opgericht door dhr. Louis Verhaard. Hij verzamelt met name zwerfstenen uit de oostelijke helft van Nederland. Een belangrijk gedeelte van de vondsten komt uit het zogenaamde "IJsseldal". Dit is het gebied tussen de Veluwe aan de westelijke kant en de Sallandse heuvelrug aan de oostelijke kant. Van noord naar zuid is dat het gebied  tussen  Zwolle en Nijmegen. Het gebied is ontstaan in het geologische tijdperk: de 3e IJstijd (Saalien).  Nu stroomt in dat gebied de rivier de IJssel. Vandaar dat dit gebied de IJsselvallei genoemd wordt en dit is een toepasselijke naam voor het museum

profielschets ijsselvallei
Dwarsdoorsnede van de  'IJsselvallei"